แจ้งเหตุหรือเบาะแสกับมายซิส

กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางอินเทอร์เน็ต

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

Mysis Report

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน

  1. ช่องทางนี้ไม่ใช่ช่องทางการเเจ้งเหตุด่วน หากมีเหตุด่วน กรุณาโทรแจ้ง 191
  2. ช่องทางนี้เป็นเพียงการแจ้งเหตุหรือเบาะแสในเบื้องต้น เพื่อมีการส่งต่อให้กองบัญชาการสืบสวนสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาช่วยเหลือ ระงับเหตุและดูแลต่อไป
  3. รับแจ้งเฉพาะบางคดีเท่านั้น (ตามประเภทคดีที่ปรากฎในรายการแบบฟอร์ม)
  4. การแจ้งเหตุผู้ที่แจ้งเท็จหรือเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น มีความผิดต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่เป็นการแจ้งโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งใครแต่อย่างใด
  5. รายละเอียดบุคคลของผู้แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยตัวตนแต่อย่างใด
  6. การแจ้งเหตุไม่มีผลต่ออายุความสะดุดหยุดลง ดังนั้น หากประสงค์จะดำเนินคดี ผู้แจ้งความต้องไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ที่ความผิดเกิดเท่านั้น

เมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
วันที่เกิดเหตุ/รับแจ้งเหตุ:


เมื่อกด "ส่งข้อมูล" จะถือว่าท่านได้รับทราบข้อกำหนดการใช้งาน และรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ